راهنمایی استفاده از سيستم نوبت دهي اينترنتي

١- سيستم نوبت دهي اينترنتي چيست؟
قابليت جديدي است كه چنانچه نوع تحويل را درب انبار انتخاب نماييد نمايان مي شود و مي توانيد روز و ساعت مراجعه را خودتان انتخاب كنيد و در موعد مقرر با اطمينان خاطر مراجعه و سفارش خود را تحويل بگيريد

٢- براي انتخاب ساعت و روز مراجعه محدوديتي وجود دارد؟
بلي - ساعت و روزهاي ممكن با توجه به تعطيلات رسمي و غير رسمي و نيز ظرفيت پاسخگويي انبارها نمايش داده مي شود.

٣- اگر هنگام خريد ساعت و تاريخي نمايش داده نشد علت چيست؟؟
علت تمام شدن ساعت و زمان هاي مراجعه است و تا ساعت ٢٤ بايستي صبر كنيد تاريخ و ساعات جديد اضافه  شود.

4- ایا امکان تغییر زمان تحویل وجود دارد ؟
بلی، این امکان در جایگاه نمایندگان و بخش جزئیات لیست سفارشات است.

5- براي تغيير ساعت و روز محدوديتي وجود دارد؟
بلي. سفارشاتی اجازه ویرایش موعد تحویل دارند که حداقل دو روز به موعد تحویل انها  زمان باشد.

4-  اگر نتوانستيم سر موعد مقرر مراجعه كنيم و بسته را تحويل بگيريم چه بايد كرد؟
زمان تخصیص داده شده به سفارش قابل تغییر نیست و نمایندگان بایستی حتما در موعد مشخص شده به انبا مراجعه کنند و  انبار هیچگونه مسئولیتی ندارد.

٤- سفارشاتي كه قبل از اضافه شدن اين قابليت جديد خريد زديم چه مي شود؟
بايستي به جايگاه مراجعه و براي انها نيز ساعت و زمان مراجعه انتخاب كنيد

٥- اين سيستم از كي راه اندازي مي شود؟؟
زمان متعاقبا اعلام خواهد شد، سيستم در مرحله نهايي تست امنيت و دقت قرار دارد


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.