در این آموزش چگونگی تغییر زمان ثبت شده برای تحویل سفارش اموزش داده شده است،

چنانچه کاربران به هر دلیل در زمان مقرر در محل حاضر نشوند و یا تمایل به تغییر زمان تحویل داشته باشند و یا اینکه پرداخت معوق بوده و تا زمان پرداخت نوبت اخذ شده ابطال شود بایستی مجددا نوبت جدید بگیرند

به منظور تغییر زمان ثبت شده برای یک سفارش از جایگاه خودتان به بخش لیست سفارشات بروید
و برای سفارش مورد نظر روی دکمه جزئیات کلید کنید

لیست سفارشات

سپس بر روی دکمه ویرایش زمان تحویل کلیک نمایید

جزئیات سفارش

در قسمت مشخص شده از میان تاریخ ها ساعت های نمایش داده شده تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمایید

**** چنانچه در لیست نمایش داده شده تاریخ و ساعتی نبود بیانگر تکمیل شدن ظرفیت انبار است. راس ساعت 12 شب نوبت اضافه می شود و می توانید تاریخ جدید انتخاب نمایید

تغییر ساعت و تاریخ

 

بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید و ساعت و تاریخ جدید را بررسی از بخش جزئیات سفارش و یا قسمت توضیحات در فاکتور چک نمایید

 


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.