بهترین زمان برای خرید از پنبه ریز در ساعت اولیه صبح و روز های ابتدایی ماه می باشد زیرا سیستم بانکی کشور از حجم کاری کمتری در این ساعات بر خوردار است.

بهترین زمان برای خرید ساعت اولیه صبح و روز های ابتدایی ماه می باشد زیرا سیستم بانکی کشور از حجم کاری کمتری در این ساعات بر خوردار است.

برخی اوقات در ساعات پایانی شب و روزهای انتهایی ماه سیستم بانکی (شتاب) دچار اختلالاتی می شود که امکان دارد پول به حساب شما برگردد و به دلیل عدم پاسخ سرور بانکی خرید انصراف داده شده شود که معمولاً با خطای سیستمی در درگاه بانک مواجه خواهید شد .

لذا از شما همراه گرامی خواهشمندیم در ساعات اولیه صبح و روزهای ابتدایی ماه خرید کنید تا دچار مشکل نشوید.


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.