راهنمای دریافت پورسانت

راهنمای دریافت پورسانت:

پورسانت در پایان هر ماه محاسبه شده و به شماره حسابی که هنگام درخواست نمایندگی در سایت ثبت کرده اید واریز می شود.

شرط واجد صلاحیت شدن دریافت پورسانت سازمان فروش برای نمایندگان فروش، مبلغ 100.000 تومان فروش (مجموع فروش شخصی) و کسب رده "مشاور فروش واجد شرایط" در هر ماه می باشد.

نکته: توجه داشته باشید ادوات تبلیغاتی شامل این مبلغ (100 هزار تومان) نمی شود و بر روی هزینه کل فاکتور و بدون احتساب هزینه ارسال و مالیات بر ارزش افزوده و تخفیف محاسبه می شود.

 

 

به طور مثال در فاکتور فوق جمع کل فاکتور قبل از هزینه پست و تخفیف و مالیات 1300600 ریال می باشد اما با توجه به مبلغ ادوات تبلیغاتی، در واقع 809200 ریال مبلغ این فاکتور می باشد.

پس اگر چه کاربر 1422529 ریال پرداخت می کند و حتی جمع کل فاکتور بیش از 1000000 ریال می باشد، اما کاربر واجد شرایط نمی شود.

 

پلن درآمدزایی شرکت را در لینک زیر مطالعه بفرمایید:

پلن درآمد زایی


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.