رویداد رونمایی از برند و محصولات جدید PISC به زودی برگزار خواهد شد.

شمارش معکوس برای برگزاری رویداد رونمایی از برند و محصولات جدید شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه­ریز آغاز شده است.

این رویداد مهم با حضور جناب آقای دکتر محمد وطن دوست مدیرعامل محترم گروه صنعتی پلیمر بوشهر، جناب آقای مهندس کریم دوست محمدی مدیرعامل محترم شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز و گروه محترم P TEAM برگزار خواهد شد.

این مراسم در تاریخ 25 خرداد ماه 1399 از ساعت 15:30 الی 17 به صورت زنده از لایو اینستاگرام شرکت قابل مشاهده خواهد بود.

از شما همراهان همیشگی دعوت می شود این مراسم را از طریق اینستاگرام شرکت دنبال کنید.


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.