قرعه کشی باشگاه مشتریان در تاریخ 19 فروردین ماه انجام شد، و برندگان خوش شانس ما مشخص شدند.

مراسم قرعه کشی باشگاه مشتریان، 19 فروردین ماه 1399، به صورت زنده در لایو اینستاگرام شرکت و با حضور نمایندگان فروش شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز برگزار و پس از پایان مراسم با برندگان خوش شانس قرعه کشی تماس گرفته شد.
جوایز این دوره قرعه کشی باشگاه مشتریان که شرکت کنندگان آن را فقط مصرف کنندگان محترم تشکیل می دانند در مجموع معادل صد میلیون تومان وجه نقد بود که به قید قرعه به چهل و یک نفر از شرکت کننده ها تعلق می گرفت.

اما این دوره از مراسم قرعه کشی باشگاه مشتریان، با یک اتفاق ویژه همراه شد و یکی از مصرف کننده های محترم محصولات پنیه ریز، با توجه به تعداد دفعات شانس قرعه کشی خود موفق به دریافت جایزه از دو رده قرعه کشی باشگاه مشتریان شدند که در مجموع به تعداد چهل نفر از مصرف کنندگان محترم جایزه تعلق گرفت.

تقسیم بندی جوایز قرعه کشی بر اساس رده های که از قبل اطلاع رسانی شده بود به شرح زیر است:

یک جایزه 20 میلیون تومانی

ده جایزه 5 میلیون تومانی

سی جایزه 1 میلیون تومانی

 

لیست اسامی و جوایز قرعه کشی باشگاه مشتریان PISC

 

 

20 میلیون تومان

معصومه وفایی آج بیشه


 

5 میلیون تومان

خديجه مقيمی


 

5 میلیون تومان

مهر آيين عين الهی


 

5 میلیون تومان

ابوالفضل رضايی


 

5 میلیون تومان

طاها مردانشاهی


 

5 میلیون تومان

محمدرضا خطيب


 

5 میلیون تومان

نازنين مهدی نژاد


 

5 میلیون تومان

نفيسه قهرمانی گل


 

5 میلیون تومان

معصومه وفایی آج بیشه


 

5 میلیون تومان

مانی نظامی منش


 

5 میلیون تومان

آيدا حيدری پسيخانی


 

1 میلیون تومان

پرهام رضاپور


 

1 میلیون تومان

گلشن رحمتی


 

1 میلیون تومان

صفرعلی اندادی


 

1 میلیون تومان

هادی مرادپور عربی


 

1 میلیون تومان

علي حاٹری


 

1 میلیون تومان

مجيد فيض الهی


 

1 میلیون تومان

زهرا پازکی


 

1 میلیون تومان

زری قاسمي


 

1 میلیون تومان

فرحناز پازوکی


 

1 میلیون تومان

عاطفه سلطاني


 

1 میلیون تومان

اميرعلی حسينعلی زاده


 

1 میلیون تومان

سمنبر دیوباد


 

1 میلیون تومان

سيد حميد رضا موسوی


 

1 میلیون تومان

ژانت کرندی


 

1 میلیون تومان

طاها فتح اله زاده دشت بزرگ


 

1 میلیون تومان

نيما چالاک


 

1 میلیون تومان

صديقه مسعودی


 

1 میلیون تومان

محيا عرب صادق آبادی


 

1 میلیون تومان

محمد کاظمی


 

1 میلیون تومان

زهرا اسلامی


 

1 میلیون تومان

ميثم رستمی


 

1 میلیون تومان

عبدالله باقری نيکو


 

1 میلیون تومان

عبدالمهدی نعيميان


 

1 میلیون تومان

علي اصغر کيوانی


 

1 میلیون تومان

شهین اسماعیل زاده هفشجانی


 

1 میلیون تومان

ازهار يوسف دوست


 

1 میلیون تومان

راضيه صادقی


 

1 میلیون تومان

محمدطاها کوچک


 

1 میلیون تومان

ربابه رمضان سيكارودى


 

1 میلیون تومان

سفيه مينا

 

 


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.