شرکت pisc، شهادت بزرگ مرد رشید و شجاع تمام دوران ها، سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می کند.

تسلیت شهادت سردار سلیمانی..


بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم

هرگز گمان مبرید كساني كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند! بلكه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزي داده ميشوند. |سوره آل عمران|

شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه‌ریز، با نهایت تالم و تاثر، شهادت بزرگ مرد رشید و شجاع اسلام، سردار قهرمان تمامی دوران‌ها، سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان دلیرشان را خدمت تمامی مردم ایران و خانواده بزرگوارشان تسلیت عرض می‌کند. 

شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه‌ریز
۱۳ دی ماه ۹۸


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.