نتورک مارکتینگ از زبان لیدرهای پنبه ریز

لیدرهای شرکت PMLM، از سه روز هیجان انگیز و آموزشی می گویند. در این دوره از همایش سفیر (با عنوان سفیر هفت)، که 17 الی 20 آبان ماه 98 در جزیره کیش برگزار شد، بازی های استراتژیک و برنامه ریزی شده ای که توسط یک گروه حرفه ای طراحی شده بود، به هدف آموزش و یادگیری نکات مربوط به حوزه بازاریابی شبکه ای و ارتقا روحیه یادگیری افراد اجرا شد.

 


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.