کلیه محصولاتی که در شاخه پوست و مو توسط شرکت خرید اینترنتی پنبه ریز ارائه می شوند، جنبه «مراقبتی» دارند.

همراهان همیشگی شرکت خرید اینترنتی پنبه ریز

مراقبت از پوست و موها و اهمیت به سلامت آنها یکی از مهمترین اصول در مسیر زیبایی و جوانی است. در راستای تحقق این امر، اعلام می داریم که کلیه محصولاتی که در شاخه پوست و مو توسط شرکت خرید اینترنتی پنبه ریز ارائه می شوند، جنبه «مراقبتی» دارند.

 

 


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.