جشن دهمین سالگرد تاسیس شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز، در هفته آخر تیرماه برگزار خواهد شد.

شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز در نظر دارد، به مناسب دهمین سال تاسیس خود، جشنی تحت عنوان "ده سالگی شرکت"، در مرکز همایش های برج میلاد برگزار نماید.
در این جشن بزرگ که  روز دوشنبه مورخ 24 تیرماه 1398 برگزار خواهد شد، مدیران محترم شرکت، تامین کنندگان گرامی، پرسنل و نمایندگان فروشی که تا 20 تیرماه 98  به رده یاقوت و بالاتر رسیده باشند، حضور خواهند داشت.


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.