کالاهایی که تاریخ انقضای آنها به اتمام رسیده بود توسط دستگاه های پرس و بر طبق اصول قانونی و همچنین رعایت مسائل زیست محیطی امحا و معدوم شدند.

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۸، کالاهایی که به علت پلمپ انبار شرکت در سال 1396 منقضی شده بود، در حضور مدیران شرکت و سازمان های ذیربط امحا شد.

در جریان این فرآیند که از صبح روز 29 اردیبهشت 1398 آغاز شد و طی سه روز متناوب انجام شد، کالاهایی که تاریخ انقضای آنها به اتمام رسیده بود توسط دستگاه های پرس و بر طبق اصول قانونی و همچنین رعایت مسائل زیست محیطی امحا و معدوم شدند.

مزید اطلاع، انبار شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز، در آذر ماه سال 1396 به علت در معرض اتهام قرار گرفتن تامین کننده محصولات، از طرف مراجع قضایی پلمپ گردیده و در 11 اردیبهشت 1397 با دستور همان مراجع فک پلمپ انجام شد؛ اما در طی این مدت، تاریخ مصرف بخش اعظمی از این محصولات به پایان رسید.

در این راستا، شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز که بر اساس ارزش های سازمانی خود همواره صداقت، اعتماد و شفاف سازی را از اصول بنیادین خود قرار داده است، با حضور دستگاه های ذیربط نسبت به معدوم سازی و امحا این محصولات اقدام کرده و گزارشی تصویری از این فرآیند را نیز در شبکه های رسمی خود منتشر کرد، که می توانید با مراجعه لینک زیر، آن را مشاهده کنید.

 

گزارش تصویری

 

 


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.