این جایزه، هر ساله در راستای مسیر تفکر جهانی کارآفرینی به مدیرانی اعطا می شود که توانسته اند نقش موثری را در توسعه کسب و کار خود ایفا نمایند.

همایش نخستین جایزه و مدال نوبل یونیور سال (سطح حرفه ای کارآفرینی) ویژه مدیران ایران، در تاریخ 97/10/24، در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی ایران و همزمان با همایش ملی کارآفرینی، تولید ملی و توسعه اقتصادی برگذار شد. 

این جایزه، که یکی از معتبرترین جوایز مدیریتی در اروپا است، هر ساله در راستای مسیر تفکر جهانی کارآفرینی به مدیرانی اعطا می شود که توانسته اند نقش موثری را در توسعه کسب و کار خود ایفا نمایند. 

شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز نیز در این همایش، برنده نخستین جایزه و مدال نوبل یونیور سال (سطح حرفه ای کارآفرینی) از آکادمی بین المللی NOBEL گردید و این جوایز به مدیر عامل شرکت، جناب آقای دوست محمدی اهدا شد. 

امید است با همراهی و یاری شما عزیزان، همواره در مسیر موفقیت و افتخارات هرچه بیشتر گام برداریم.


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.