دستیابی به ثروت زمانی میسر می شود که به ندای درونی ات دست یابی، آنقدر به الهام برسی که هیچ مانع منسد کننده ای در راهت نبینی و زندگی ات ...

دستیابی به ثروت زمانی میسر می شود که به ندای درونی ات دست یابی، آنقدر به الهام برسی که هیچ مانع منسد کننده ای در راهت نبینی و زندگی ات را الویت بندی کنی تا آنچه را که به عنوان خدمت انجام می دهی اصیل و خارق العاده باشد، زیرا باید به خودتان اجازه دهید کاری خارق العاده در جهان انجام دهید.

دکتر جان دمارتینی

رازی که دکتر جان دمارتینی باpisc  در میان گذاشت...

حضور تیم مدیران pisc در همایش بین المللی مدیریت ثروت با سخنرانی دکتر جان دمارتینی (یکی ازنویسندگان خلاق (کتاب راز) که رازش را برای کسانی که می خواهند خارق العاده باشند برملا کرد) بسیار تاثیر گزار بوده است.در این سخنرانی یک روزه موضوعاتی مهم از قبیل رمز گشایی ثروت، دسترسی به سرمایه گذاری های پنهان، 6 گام تولید ثروت و تغییر نگرش الگوها مطرح گردیدکه موجبات کسب دانش و به روز رسانی اطلاعات در خصوص مدیریت ثروت را به ارمغان آورد.

استراتژی مدیریت محترم شرکت PISC همواره بر این اساس بوده که با پرداخت هزینه های قابل توجه  آموزشی و  حضور در سمینارهای بین المللی و تاثیر گذار بستر رشد و بالندگی کارکنان را فراهم‌ آورد .این تفکر هوشمندانه مدیریتی نوعی سرمایه گذاری بلند مدت می باشد که این امر بهبود و پیشرفت اهداف سازمان را در پی خواهد داشت.

حضور در این  سمینار  موجب کسب آموزش های مفید و کارآمدی شد که با بهره گیری از آن (الگوی فکری بزرگان، روش های مدیریتی و خود باوری) می توان مسیری روشن برای گام برداشتن در راهی طولانی را هموار نمود. به امید آنکه با حضور و آموزش در این مجامع و بهره وری از آن در شیوه فکری و کاری بتوانیم سازمانی با نگرش، خلاق و پویا داشته باشیم تا به والاترین ثروت که خدمت به دیگران است دست یابیم.

ما نیز چون جان دمارتینی می اندیشیم و با این شعار، جهان خودمان را فتح خواهیم کرد:

من برای هدفی آمده ام و هیچ چیز مانع من نیست.

 

واحد تبلیغات و بازاریابی pisc


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.