رویدادهای آموزشی

رویدادهای آموزشی

 

برای شرکت در دوره های آموزشی، پس از ورود به حساب کاربری خود، در قسمت پروفایل وارد منوی «شرکت در دوره های آموزشی» شوید. 

 

 

 


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.