آموزش بازیابی رمز عبور

جهت بازیابی رمز عبور، بایستی ابتدا وارد صفحه بازیابی شوید؛

 

 

سپس درخواست کد تایید دهید تا اطمینان حاصل شود خودتان اقدام به بازیابی رمز عبور کرده اید.

 

 

در آخر با وارد کردن کد ملی و کد تایید (که برایتان ارسال شده) درخواست ارسال رمز جدید نمایید تا برای شما ارسال شود.

دقت داشته باشید که در حالت عادی کد و رمز تنها برای شما ایمیل می شود و برای دریافت پیامکی باید تیک ارسال پیامک را بزنید.

 

 


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.