آموزش بررسی اصالت کالا

آموزش بررسی اصالت کالا

 

ابتدا باید لایه قرار گرفته بر روی شناسه کالا (در تصویر فوق مشخص شده) را پاک کرده تا شناسه مانند تصویر زیر نمایان شود ؛

 

سپس شناسه کالا را به سامانه 20008822  ارسال کرده و منتظر بمانید تا پاسخ آن را دریافت کنید.

 

روش دیگر بررسی اصالت کالا نیز مراجعه به سایت https://www.ttac.ir/  می باشد ؛

 


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.