راه اندازی کسب و کار شخصی

راه اندازی کسب و کار شخصی

راه اندازی کسب و کار شخصی

بیشتر بخوانید


کسب مهارت

کسب مهارت

کسب مهارت

بیشتر بخوانیدبازاریابی شبکه ای چیست؟

بازاریابی شبکه ای چیست؟

عبارت بازاریابی شبکه‌ای اولین بار در سال ۱۹۸۲ از طریق کتاب مگاترندز (Megatrends) نوشته جان نسبیت (John Nesbit) همه‌گیر شد.

بیشتر بخوانید


فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.