راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

بیشتر بخوانید


راهنمای رد درخواست نمایندگی

راهنمای رد درخواست نمایندگی

راهنمای رد درخواست نمایندگی

بیشتر بخوانید


آموزش تغییر شماره حساب

آموزش تغییر شماره حساب

آموزش تغییر شماره حساب

بیشتر بخوانید


تغییر زمان تحویل(نوبت اینترنتی) درب انبار

تغییر زمان تحویل(نوبت اینترنتی) درب انبار

در این آموزش چگونگی تغییر زمان ثبت شده برای تحویل سفارش اموزش داده شده است،

بیشتر بخوانید


راهنمای خرید از پنبه ریز

راهنمای خرید از پنبه ریز

راهنمای خرید اینترنتی از فروشگاه پنبه ریز و آموزش فرآیند خرید محصول و ثبت سفارش مشتریان.

بیشتر بخوانیدراهنمای تغییر بالاسری

راهنمای تغییر بالاسری

راهنمای تغییر (معرف ) بالاسری

بیشتر بخوانید


راهنمای درخواست نمایندگی پنبه ریز

راهنمای درخواست نمایندگی پنبه ریز

راهنمای درخواست نمایندگی پنبه ریز

بیشتر بخوانید


راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

راهنمای دریافت کارت بازاریابی و pcard

بیشتر بخوانید


راهنمای فسخ

راهنمای فسخ

راهنمای فسخ قرارداد در پنبه ریز چگونه است؟

بیشتر بخوانید


فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.