جستجو براساس

2 کالا از محصولات محصولات | ریزی

تمامی قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.

دستیار برنامه‌ریزی سال 98

دستیار برنامه‌ریزی سال 98


250,000 ریال

دستیار برنامه‌ریزی سال 97


135,000 ریال

فعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.