جستجو براساس

1کالا از محصولات محصولات | دفتر

تمامی قیمت ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.

دفترچه ثبت سفارش PMLM

دفترچه ثبت سفارش PMLM


130,800 ریال

فعالیت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.